måndag 8 april 2013

KASSAREGISTER FÖR TORGHANDEL

Regeringen  föreslår i en proposition (prop. 2012/13:129) att det generella undantaget från skyldigheten att använda kassaregister för torg- och marknadshandeln tas bort.

Den 1 januari 2010 infördes krav på kassaregister. Då undantogs torg- och marknadshandeln från kravet, vilket har lett till en situation där konkurrensvillkoren kan anses olika.

I propositionen föreslås nu att det generella undantaget från skyldigheten att använda kassaregister för torg- och marknadshandeln tas bort. Med ett utökat tillämpningsområde kommer fler företag att använda kassaregister och ha samma spelregler. Vidare föreslås att Skatteverkets möjlighet att i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheter gällande kassaregister ska utvidgas. Det innebär att även andra orsaker än rent tekniska kan beaktas vid bedömningen om en viss skyldighet är oskälig.

Förslaget att utvidga möjligheten för Skatteverket att i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister föreslås träda i kraft redan den 1 juli 2013. Kravet på kassaregister för torg- och marknadshandeln föreslås börja gälla först från och med den 1 januari 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar