lördag 7 april 2012

ANDERS BORG I EKOTS LÖRDAGSINTERVJU

I Ekots lördagsintervju den 7 april fick Anders Borg som sista fråga: "Vilken skatt vill du helst hinna sänka före nästa val?"

Svaret kom snabbt: "Stänga räntesnurrorna och sänka bolagsskatten."

Smart.

Det är en allmän uppfattning bland ekonomer - utom de som lever av att analysera den - att bolagsskatten är en dålig skatt. Anders Borg har själv utnämnt den till den farligaste skatten för tillväxt och investeringar.

Men att sänka bolagsskatten tycks kräva en övermäktig pedagogisk förmåga. Allmänheten - i den mån folk i allmänhet över huvud taget reflekterar över vad bolagsskatt är - saknar nog helt förståelse för det. Snarare tvärt om. I bolagsvärlden fuskas och dribblas med konstiga transaktioner för att kringgå beskattningen. Räntesnurror och riskkapitalbolagsetableringar i skatteparadis bär syn för sägen. Riskkapitalisterna blir svinaktigt rika.

Så varför skulle den skatten sänkas?

Även folk som borde veta bättre tror att bolagsskatten är både nödvändig och lämplig. Inte ens näringslivets främsta företrädare ifrågasätter bolagsskatten, trots att den riktas mot exakt och uteslutande mot det som är deras viktigaste uppgift: att skapa vinst.

Så hur ska Anders Borg bära sig åt?

Med mer eller mindre drakoniska regler, kan han kanske få bukt med de mest utmanande uppläggen och vinna allmänhetens sympati. Genom att redan nu flagga för lägre bolagsskatt i ett läge där han framstår som bekämpare av ett oskick i bolagsvärlden, bereder han opinionen. Han kan till och med hävda att reglerna mot räntesnurrorna varit så effektiva att bolagsskatten kan sänkas ännu mer än han tidigare antytt. Och ju mer han sänker bolagsskatten, desto onödigare och mindre rättssäkerhetsskadliga blir reglerna mot räntesnurrorna. Sänker han bolagsskatten tillräckligt kan han ta bort dem, eftersom de då inte behövs.

Mycket annat gott följer också av en drastisk sänkning av bolagsskattesatsen. Allra bäst blir det om bolagsskatten avskaffas helt.

Men det börjar bli bråttom. Det går en våg av bolagsskattesänkningar över världen. Storbritannien har just sänkt sin till 24 procent och är på väg mot 22. EU-genomsnittet ligger kring 20. Obama försöker sänka bolagsskatten i USA till 25 procent. Den som kommer sist får ingen nytta av att bolagsskatten avskaffats - annat än att ett problem för näringsliv och rättsväsende avlägsnats. Vackert så. Men den som går först kan dessutom hinna att attrahera det internationella kapitalet och dra till sig investeringar. Det kan få långsiktigt gynnsamma effekter.

DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar