onsdag 25 april 2012

FÖRÄNDRING AV STORBRITANNIENS SKATTER

Här är en intressant redogörelse för utvecklingen av det brittiska skattesystemet i avsikt att göra landet mer konkurrenskraftigt.

Kraftig sänkning av bolagsskattesatsen. Lindring av CFC-reglerna, lindring av begränsningar i avdragsrätten för räntor och skattefrihet för utländska utdelningar. Patent-box regel, som innebär endast 10 procent skatt på patentinkomster.

Mot detta står: Skärpning av reglerna för avskrivning, klimatskatt, skatt på kol och nordsjöolja samt skatt på bankernas lån. Klimatskatt och kol- och oljeskatt samt bankskatt är alla skatter som övervältras snabbt och jämnt över hela ekonomin och är därför effektiva och föga snedvridande skatter på allmänhetens konsumtion. Och med relativt få uppbördsagenter. Bankskatten stimulerar dessutom bankernas finansiering med eget kapital. Samtliga skatter har baser som troligen inte påverkas av skatterna, eftersom de avser fundamentala konsumtionsbehov. Smart, det är bara skärpningen av avskrivningsreglerna som stör.

Skattelindringarna kompenseras med råge med höjd moms.

Totalt sett ökar skatteuttaget under åren 2010 - 1012 med c:a 8 miljarder £.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar