onsdag 18 april 2012

DET ÄR INTE SKATTEVERKET SOM AVGÖR

SvD framhärdar den 18 april med en missvisande beskrivning av förslaget att förbjuda avdrag för räntor på alla internskulder i en koncern. Nu förstärkt med professor Mattias Dahlbergs uttalande om bristande rättssäkerhet.

Jag delar gärna uppfattningen att förslaget är diskutabelt och kanske t.o.m. rättsosäkert.

Men det är inte Skatteverket som i sista hand avgör saken. Bestämmelsen ska tillämpas om Skatteverket kan visa att skuldförhållandet till övervägande del har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Det prövas av domstol.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar