söndag 1 april 2012

OMVÄND MOMS

I en promemoria från Finansdepartementet (Fi2007/4082) föreslås att s.k. omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt ska gälla vid handel med avfall och skrot av vissa metaller. Det innebär att köparen ska vara redovisnings- och betalningsskyldig för momsen i stället för säljaren vid sådan nationell handel mellan näringsidkare. Syftet med förslaget är att det omfattande fusket med mervärdesskatt som förekommer i skrotbranschen ska förhindras. Grunden till förslaget är ett EU-direktiv som innebär att det är tillåtet att tillämpa omvänd skattskyldighet vid handel med bl.a. skrot.

Omvänd skattskyldighet finns redan på flera områden med internationell anknytning men också inom byggbranschen rent internt inom Sverige. Avsikten är att försvåra oseriös verksamhet. Trots att omvänd skattskyldighet inte löser alla de problem som finns inom branschen anser Skatteverket att införandet av omvänd skattskyldighet skulle stävja fusket med mervärdesskatt. Fördelen med omvänd skattskyldighet är att den slutliga betalningsskyldigheten åläggs företag i senare led.

Omvänd skattskyldighet innebär att säljaren inte ska debitera någon moms på sina fakturor. I stället ska köparen redovisa momsbeloppet i sin momsdeklarartion som utgående moms. Samtidigt ska köparen dra av exakt samma belopp som ingående moms. Ett annat sätt att beskriva förfarandet är att säljarföretaget inte gör någonting i fråga om sin moms. Köparföretaget tar upp en utgående moms (försäljningsmoms) för ett försäljning det inte haft, samtidigt som det som ingående moms (inköpsmoms) får dra av exakt samma belopp för en moms det inte betalt.

Ja, du läser rätt.

Det är detsamma som att varken köpare eller säljare behöver bry sig om momsen. Det är bara det att metoden för det är maximalt komplicerad. Säljaren gör ingenting. Köparen lägger till ett plusbelopp i sin momsdeklaration och drar av exakt samma momsbelopp. Varför? Warum soll man es einfach machen wenn man es so schön komplizieren kann?

Jag har gång på gång aktualiserat denna idioti bland momsspecialister, men ingen kan tala om varför man måste göra på detta sätt. Det bara accepteras.

I själva verket är ALL momsredovisning till 75 procent en gigantisk och onödig betalningskarusell. ALL utgående moms (moms på försäljning) som företag debiterar momspliktiga företag (och endast större delen av bankers och försäkringsföretags verksamhet och viss fastighetsförvaltning ligger utanför momssystemet) dras av av köparföretagen som ingående moms (inköpsmoms). ENDAST den försäljning som görs i sista produktions-/distributionsledet till köpare som inte är i momssystemet, dvs. privatpersoner och en mindre del av bankers och försäkringsföretags verksamhet och viss fastighetsförvaltning, resulterar i en moms som stannar kvar hos staten som skatteintäkter. Brutto redovisar företagen årligen till staten 1.600 miljarder kronor som utgående moms och drar av 1.300 miljarder kronor som ingående moms. Netto betalar företagen in 500 miljarder i överskottsmoms till staten, och betalar staten ut 200 miljarder till företag som har större ingående än utgående moms (underskottsmoms). Hos staten stannar mellanskillnaden mellan nettobeloppen 300 miljarder.

En onödig betalningskarusell av 1.300 miljarder kronor - mer än 4 gånger så mycket som skatten ger!! En gigantisk fusk- och felkälla. Fullständigt meningslöst.

Gör gärna den omvända momsen generell, men gör den på enklaste sätt: avskaffa moms mellan momspliktiga.

SvD
DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar