tisdag 24 mars 2009

EN APPELL FÖR SÄNKT BOLAGSSKATT

Se Richard W. Rahn In Defense of Tax Havens skriven i polemik mot förslagen att skärpa lagstiftningen om USAs jakt på skatteflyktande kapital.

Sens. Carl Levin (D., Mich.), Byron Dorgan (D., N.D.), and Max Baucus (D., Mont.), as well as officials of the Obama Treasury, want to make it more onerous and costly for American companies to do business around the world and for Americans to invest elsewhere. They would even make it more difficult for non-Americans to invest in the U.S..

Jag vill inte försvara Tax Havens som använder sekretess för att dölja skatteflyktingar och vägrar att medverka till informationsutbyte mellan ländernas skattemyndigheter. Men ett land som är ett Tax Haven genom insikten av det fördärvliga i att beskatta företagsvinster förtjänar högsta respekt. Det är egentligen så självklart.

Artikeln av Rahn handlar i och för sig mest om skadeverkningarna av höga skatter på räntor, utdelningar och kapitalvinster och komplikationerna av dubbelbeskattningen av företagsvinster (bolagsskatt + utdelningsskatt) vilka skulle reduceras om skattesatserna sänktes. För mig är det ett mysterium att man föredrar att argumentera för skattefrihet för arbetsfria inkomster i stället för att underlätta företagsetableringar och företagstillväxt genom att avskaffa bolagsbeskattningen som en medtod att avskaffa dubbelbeskattningen.

Allra sist i artikeln kommer dock tillägget:

The correct policy for the United States to follow is to reduce its corporate tax rate to make it internationally competitive, and to move toward a tax system that does not punish savings and productive investment so severely. We know from the experiences of many countries that reducing tax rates and simplifying the tax code improve both tax compliance and economic growth. Tax protectionism should be rejected because it is at least as destructive to economic growth and job creation as are tariffs on goods and services

Så sant, så sant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar