måndag 30 mars 2009

KAPITALSKATT - BOLAGSSKATT

Med anledning av Svenskt Näringslivs rapport Ägarskatter i 34 länder – en detaljerad kartläggning argumenterar Dagens Industri för sänkt skatt på bl.a. utdelning. Beträffande bolagsbeskattningen framförs det egendomliga argumentet att den är "konkurrenskraftig". Vad betyder konkurrenskraftig här? Att skatten inte är så mycket skadligare här än utomlands än den kunde vara? Att vi trots skatten ändå lyckas hålla igång näringslivet? I så fall finns det ett mycket enkelt sätt att förbättra konkurrenskraften - ta bort bolagsskatten! Då slipper vi också de ekonomiska, juridiska och praktiska problemen med dubbelbeskattningen.

Svenska Dagbladets huvudledare behandlar krishanteringen inför G20-mötet. (Sanna Rayman skriver fyndigt mot bakgrund av sina negativa erfarenheter av en nyköpt tändare i EUs blåa färg med gula stjärnor.) Den avslutas med orden: "Skulle det inte vara en god idé att reglera bort själva klåfingrigheten? Kanske är det med ekonomin som med tändare. Med lite mindre krångel blir det eld och lågor."

Jo, visst. Ekonomin stimuleras inte alltid av ökad sysselsättning - men sysselsättningen ökar i en stimulerad ekonomi. Stimulera ekonomin genom att ta bort den krångliga, skadliga och onödiga bolagsskatten. Då blir det mindre krångel och mer eld och lågor. Investeringarnas avkastning ökar med 35 procent i ett nafs. Sysselsättningen och därmed det allmännas inkomster av skatter på löner och utdelning ökar - mycket mer än de förlorade bolagsskatteinkomsterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar