fredag 27 februari 2009

AVSKAFFAD BOLAGSBESKATTNING - EN INVESTERINGSSTIMULANS

Sveriges BNP faller. Det är första gången BNP faller på årsbasis sedan mätningarna började. Med fallande BNP kommer bolagsvinsterna att falla. Eftersom alla möjligheter till avdragsgilla reserveringar (skattekreditbildare) har avskaffats, kommer detta att leda till kraftigt fallande bolagsskatteintäkter för staten. I budgetpropen. 2008/09:1 (s. 168) beräknades bolagsskatteintäkterna för 2008 till 95 mdr kr och för 2009 till 105 mdr. Med nuvarande utsikter blir det kanske hälften eller ännu mindre. Med tanke på kostnaderna för hantering av bolagsskatten och för de skadeverkningar skatten har, kan bolagsskatten bli en ren förlustaffär. NU är det läge att äntligen avskaffa detta intellektuella, juridiska och ekonomiska missfoster. Skattebortfallet blir på kort sikt obetydligt (på lång sikt kommer skattebaserna för löner och utdelningar att stiga, varför det inte blir något skattebortfall alls) och näringslivet får en kraftig investeringsstsimulans. Avkastningen stiger plötsligt med 35,5 %!

Ett annat skäl att avskaffa bolagsbeskattningen nu är förslaget i betänkandet Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet, SOU 2008:80, att komplicera bolagsbeskattningen ännu mera genom att genomföra en lagstiftning som ska tvinga företagen att vid sidan av det officiella årsbokslutet upprätta ett särskilt skattebokslut. De nya reglerna föreslås gälla fr.o.m. det räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2010. Kommitténs samtliga 11 externa sakkunniga och experter har framfört allvarlig kritik mot förslaget. Remisstiden gick ut den 20 februari.

3 kommentarer:

 1. Bravo Niclas!
  Du skickar väl en kopia till Finansdepartementet?

  Regeringen vidhåller att budgetpolitiken ligger fast för att återkomma senare nu när "hela havet stormar" och kräver snabba åtgärder!

  Vår lilla ekonomi,som straffas extra hårt via valutan, kan ta bort bolagskatten och göra det retroaktivt för att få njuta av en tid av innovatörens privilegium att vara först.

  Sveriges andra konkurrensnackdel mot låglöneländerna "arbetskraftskostnaderna" löses ju nu successivt genom valutadeprecieringen.

  Vi kan hoppas att förståndet segrar men ser man till historien blir man pessimistisk.

  Hälsnigar från Ulf Bjarme

  SvaraRadera
 2. Hej Ulf
  Jag skulle kanske ta och skicka en kopia till Finansen. Annars skickade jag i förra veckan ett yttrande med mina synpunkter på Samrob-betänkandet till Finansen. Som du ser i min blogg innehåller det i stort sett samma argumentation.
  Jag kräver ingen copywright på mina blogtexter.

  SvaraRadera
 3. Ytterligare en vän av avskaffad bolagsskatt.

  Rausings brev till Borg: Avskaffa
  bolagsskatten i Sverige
  Uppdaterad 2009-05-06 08:39

  Hans Rausing, som är god för 46 miljarder kronor, lägger fram ett förslag på
  en skattereform som ska locka företag till Sverige från Storbritannien, där
  skatterna nu höjs för de rika. "Skattekostnaden blir begränsad, om vi
  lyckas", skriver Hans Rausing till finansminister Anders Borg.
  Läs hela brevet här
  När den brittiske finansministern Alistair Darling häromveckan presenterade sin
  budget retade den gallfeber på Hans Rausing, som flyttat till London av skatteskäl.
  Inkomstskatten för dem som tjänar mer än 1,8 miljoner kronor höjs till 50 procent
  och den sittande Labourregeringen har valt en väg med skattechock för välbeställda,
  vilket Hans Rausing inte kan acceptera.
  Han har därför fattat pennan och skrivit ett brev till det svenska ”finansministeriet”
  som han inleder ”Bäste Finansminister Borg”.
  ”England har just givit Sverige en unik möjlighet. Se bifogade artikel om de
  engelska skattehöjningarna. De har ingen ekonomisk betydelse, utan är bara
  gammaldags klasskamp”, konstaterar Hans Rausing.
  Hans Rausings förmögenhet uppskattas till 46 miljarder kronor och han rankades
  nyligen av Sunday Times som Storbritanniens femte rikaste person. Han lever på det
  skatteundantag som gäller för förmögna utlänningar, men även det har ifrågasatts och
  regeringen införde förra året en skatt på drygt 300.000 kronor för det brittiska
  skattefrälset.
  Nu vill Hans Rausing att Anders Borg utnyttjar den senaste brittiska skattechocken
  för att locka företag till Sverige. Trots att han är utflyttad sedan flera år syns det
  tydligt att han definierar sig som svensk och vill agera tillsammans med Anders Borg.
  ”Förslag: AVSKAFFA BOLAGSSKATTEN I SVERIGE, dramatiskt, nu. Målsättning; att
  locka de företag och företagare som vill fly England. Andra t ex franska eller tyska
  bolag, kommer att följa”, skriver han.
  ”Skattekostnaden blir begränsad, om vi lyckas. Över hälften av ett bolags
  omsättning är ju skatter av olika slag, inkl de anställdas inkomstskatter, socialavgifter
  och moms.”
  ”Om dessa skatter kan uppskattas till 20 ggr vinst-skatten behöver vi ju bara 5%
  ökning av vår ekonomi. Det synes enkelt tack vare denna skattereform.”
  ArtikelUtskrift http://di.se/Avdelningar/ArtikelUtskrift.aspx?ArticleId=2009\05\06\33...
  1 av 2 2009-05-06 11:12
  Den svenska bolagsskatten sänktes vid årsskiftet från 28 till 26,3 procent. I
  Storbritannien ligger bolagsskatten på 28 procent, med 10 procents rabatt för vinster
  upp till 4 Mkr.
  I Sverige ger bolagsskatten statskassan omkring 100 miljarder kronor varje år.
  Finansdepartementet ska nu fila på ett svar till Hans Rausing, men med tanke på det
  rådande läget i statsfinanserna finns inte en sänkning av bolagsskatten på agendan.
  Läs hela brevet här
  FREDRIK SJÖSHULT
  Publicerad 2009-05-06 06:02
  Uppdaterad 2009-05-06 08:39
  © 2009 di.se
  ArtikelUtskrift http://di.se/Avdelningar/ArtikelUtskrift.aspx?ArticleId=2009\05\06\33...
  2 av 2 2009-05-06 11:12

  SvaraRadera