fredag 6 februari 2009

SARKOZY FÖRORDAR AVSKAFFANDE AV BOLAGSSKATTEN

Från Ulf Bjarme har jag fått denna notis. Den refereras också i Dagens Industri


En av Sarkozys idéer gäller fördelningen av företagens vinster. För presidenten skulle ett idealiskt system ge aktieägarna en tredjedel av vinsten, samtidigt som en tredjedel reserverades för de anställda och resten återinvesterades. För att stoppa utlokaliseringen av franska företag, inte minst inom bilindustrin, vill Sarkozy från nästa år slopa den skatt som företagen betalar till kommunerna och som utgör en av kommunernas viktigaste inkomstkällor.

Sarkozy har flera gånger anklagats för att reformera till förmån för de mest välbärgade. På torsdagskvällen var han noga med att sända ut signaler till den breda medelklassen.- Ett ämne som bekymrar mig enormt är medelklassens problem, eller snarare den lägre medelklassens problem, försäkrade presidenten och föreslog att lätta skattebördan för den grupp fransmän som trots att de har arbete får allt svårare att få ekonomin att gå ihop."Torun Börtz/TT Paris TT den 5 februari 2009 23:43

BRAVO NICOLAS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar