tisdag 17 februari 2009

SKATTEGAPET

Nils Karlsson, Ratio, skriver i Dagens Industri den 1 februari om behovet av en skatteöversyn. Han ser ett hotande skattegap när skatteintäkterna vänder ner medan utgifterna ökar. Jag konstaterar, att bland alla skatter han nämner finns inte bolagsskatten - kanske för att den är så obetydlig. Den svarar bara för drygt 5 procent av samtliga skatter och avgifter.

Karlsson ställer frågan: hur ska fler välbetalda arbeten kunna skapas? Det är den enda möjliga väg som finns om skatteintäkternas nivå ska kunna säkras. Hur kan vi skapa sådana villkor att fler nya företag kan starta och expandera svensk ekonomi?

Det minsta som kan göras är att avskaffa bolagsbeskattningen. Se även Fria Företagare 2009 nr 1 sid. 4. Den är enbart skadlig och destruktiv och motverkar just det som Karlsson (och alla andra) önskar. I ett slag skulle avkastningen i företagen öka med 35,5 procent (från 73,8 till 100) och en förfärligt massa onödiga komplikationer skulle försvinna. Statens förlust av skatteinkomster (budgeterade till c:a 100 miljarder kr) skulle visserligen försvinna initialt, men ersättas av skatter på utdelningar och löner. För övrigt kanske det inte blir några 100 miljarder kr i skatteinkomster på grund av nedgången av företagsvinsterna. Enligt en notis i DI den 16 mars uppgår det samlade vinstraset för storbolagen på Stockholmsbörsen till 42 procent när två tredjedelar av bolagen rapporterat. Nästan hälften av bolagsskattebasen har försvunnit!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar