lördag 25 maj 2013

APPLE

Apple har sparat många miljarder dollar på att flytta vinster till dotterbolag på Irland, med betydligt lägre skatt än i USA, skriver SvD den 22 maj i en rapport från en utfrågning som i dagarna hållits i den amerikanska senaten. Applechefen Tim Cook betonade att bolaget inte gjort något olagligt. Säkerligen inte. Om jag inte minns fel var Apple ett av de företag som fick den första APAn (Advance Price Agreement) med den federala skattemyndigheten Internal Revenue Service, IRS.  Internprissättning (transfer pricing) är ingen vetenskap, även om företeelsen ofta hanteras som om det vore det. Det är ett fascinerande arbetsfält och sysselsätter arméer av de skickligaste skatteekonomerna och skattejuristerna. Det är lönsamt att göra rätt och ruinerande att göra fel. Möjligheterna är oändliga.

Att Apple må ha "sparat" miljarder i bolagsskatter beror på det extremt komplicerade amerikanska skattesystemet med specialregler för skatteuppskov för utländska investeringar tillskapade efter påtryckningar från starka lobbyorganisationer i förening med USAs internationellt höga bolagsskattesats (ca 35 procent). Klart att Apple och andra i motsvarande situation ser till att vinsterna - inom  lagens råmärken - hamnar i länder som förstått att höga bolagsskattesatser hindrar investeringar och sysselsättning. Vem tror att avkastningskraven sänks därför att staten vill ha en del av vinsten? Irland är ett föredöme med sina 12,5 procent.

En annan sak är om företag inte följer spelreglerna och än värre om den döljer sina förehavanden med transaktoner genom länder med sekretessregler som föhindrar insyn. Dessbättre har de allra flesta sekretessparadisen på senare år tvingats till avtal om informationsutbyte med OECD-länderna.

Ett bättre sätt att komma åt problemet är att ta bort bolagsskatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar