lördag 11 maj 2013

GENUSSKATT I GRÖNKÖPING

Grönköpings damer taga blott alltför sällan sina säten i härvarande bolagsstyrelser, konstaterar hr skattechefen Elon Ramstedt i senaste numret av Grönköpings Veckoblad. Lösningen är dock inte kvotering utan beskattning, då herrar bolagsdirektörer alltid anpassa sig snabbare till skattelagstiftningen än till annan lagstiftning. Sålunda skall bolagsskatten i Grönköping m.o. vara omvänt proportionell mot andelen damer i resp. bolags styrelse.

Sålunda blir skatten för F:a Låsar och Tänger med blott 24 procent damer i styrelsen hela 76 procent, medan föredömliga Engla Sjödins Bag- & Conditori AB - där styrelsen utgörs av frkn Sjödin ensam - beskattas med 0 procent, klargör hr R.

Nima Sanandaji verkar vara inne på liknande tankegångar i SvD den 12 maj.

Full panik har utbrutit hos snickerigiganten Gårdberg & Söner Snickerifabrik AB, vars styrelse består av hr snickeridirektör  Petrus Gårdberg själv med 4 söner. Härigenom skulle bolagsskatten stiga till fulla 100 proc., varför alla  tillgängliga skattekonsulter tillkallats. "Ett uppkast är att byta ut allt manfolk mot mina 5 brorsdöttrar", säger hr Gårdberg.

Se där ytterligare ett exempel på bolagsskattens fördärvlighet och fiffigheter för att undgå densamma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar