onsdag 13 juni 2012

LÄGRE FÖRETAGSVINSTER SÄNKER STATENS INKOMSTER

Oron i omvärlden med låg efterfrågan på våra export-marknader innebär att vinstutvecklingen i företagen blir svag, framför allt under 2012, skriver Riksgälden i sin Prognos och analys 2012:2.

De preliminära skatteinbetalningarna från företagen under våren har varit lägre än prognos, vilket föranleder en ytterligare nedrevidering av skatteinkomsterna jämfört med i mars. Vi räknar med en liten minskning i vinstnivåerna i år. I takt med att den ekonomiska aktiviteten stiger kommer företagsvinsterna att växa under 2013, men ändå något långsammare än vi räknade med i vår förra prognos. Sammanlagt minskar inkomsterna från företagsskatter med knappt 5 miljarder kronor i år och 9 miljarder kronor nästa år.


TABELL 3 SKATTEINKOMSTER, FÖRÄNDRING FRÅN FÖREGÅENDE PROGNOS Förändringar i lånebehovstermer 1
Miljarder kronor 2012 2013
Löneskatter 2 -1 -3
Konsumtionsskatter 3 5
Företag 5 9
Kompletterande skatt 11 7
Övrig skatt 0 3
Totalt 17 21
1 Plus betyder att inkomsterna minskar och nettolånebehovet ökar.
2 Uppskattad siffra på grund av brist på korrekt underlag.


En stor olägenhet med bolagsskatterna är att de är svåra att prognostisera. För närvarande uppgår bolagsskatterna normalt till c:a 80 - 100 miljarder kronor.  En förändring på 5 - 10 miljarder kronor motsvarar närmare 10 procent av förväntade bolagsskatter.

En anledning så god som någon att avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar