måndag 4 juni 2012

BOLAGSSKATTEN SÄNKS - MED 1 PROCENTENHET

I en lagrådsremiss föreslås att bolagsskattesatsen ska sänkas till 25,3 procent. Sänkningen kommer att föreslås i budgetpropositionen för 2013 och avses träda i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2012.I motiveringen finns inga argument mot en sänkning av bolagsskatten. Varför då sänka med endast ynka 1 procentenhet? Med 25,3 procent ligger Sverige fortfarande högt över genomsnittet i EU.

I lagrådsremissen finns följande sammanställning om bolagsskattesatserna i EU.Förändringar av bolagsskattesatser i EU:s medlemsländer

mellan åren 2000-2012
Belgien 40,2 till 34,25 till 35,5 (för vinster upp till 322 500 euro)  2003 -6,2

Bulgarien 32,5 till 10 (fem steg) 2007                                                      -22,5

Cypern 29 till 10 (tre steg) 2005                                                               -19,0

Danmark 32 till 25 (tre steg) 2007                                                             -7,0

Estland 26 till 21 (fyra steg) 2008  (endast på utdelad vinst)                    -5,0

Finland 29 till 24,5 (två steg) 2005, 2012                                                  -4,5

Frankrike 37,8 till 34,4 (två steg) 2006                                                      -3,4

Grekland 40 till 20 (sju steg) 2012                                                           -20,0

Irland 24 till 12,5 (tre steg) 2003                                                              -11,5

Italien 41,3 till 31,4 (fyra steg) 2008                                                          -9,9

Lettland 25 till 15 (tre steg) 2004                                                              -10,0

Litauen 24 till 15 i ett steg, därefter upp till som mest 20, sedan
åter ner till 15 2002, höjningar och sänkningar 2006-2009.
Senaste ändring 2010.                                                                                 -9,0

Luxemburg 37,5 till 28,6 (tre steg) därefter upp till 28,8 2011                  -8,7

Malta 35 Uppgift saknas                                                                         +/- 0,0

Nederländerna 35 till 25,0 (20 för vinster upp till 200000
euro) (fem steg) 2011                                                                                -10,0

Polen 30 till 19 (tre steg) 2004                                                                  -11,0

Portugal* 35,2 till 26,5 (tre steg), därefter upp till 29,0
2000-2007, höjning 2010                                                                            -6,2

Rumänien 25 till 16 2005                                                                            -9,0

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar