tisdag 12 juni 2012

DUBBELBESTRAFFNING I EU-DOMSTOLEN

I ett yttrande till EU-domstolen har generaladvokaten anfört att EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna enligt hans mening inte hindrar "att någon straffas för en gärning som redan lett till ett lagakraftvunnet avgörande avseende påförande av administrativa sanktioner".

Dessutom anser han att EU-domstolen inte är behörig att uttala sig om de svenska bestämmelserna om skattetillägg.

Målet gäller en löjromsfiskare i Tornedalen som inte deklarerat all sin försäljning och därför påförts skattetillägg. Han anser därför att han inte kan dömas för skattebrott för samma förseelse.

Det är den omständigheten att han fiskat och sålt i både Sverige och Finland som gjort ärendet till ett EU-domstolsmål, men det förefaller alltså som generaladvokaten ifrågasätter det. Annars är flera mål anhängiggjorda vid Europadomstolen i Strasbourg. I morgon ska den svenska regeringen ha inkommit med yttrande till den domstolen.

SvD DI  DN

Se även kommentar av  Martin Sunnqvist på Juridikbloggen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar