torsdag 5 januari 2012

STÖD TILL SMÅFÖRETAGANDE

Martin Sullivan ifrågasätter i en intressant artikel den 4 januari i Tax.com den konventionella föreställningen om småföretagens stora betydelse för ekonomisk tillväxt och jobbskapande.

Det är väl ganska självklart att ett litet företag, som är litet för att det inte har kraft eller dess ägare inte behov eller intresse av att växa, inte har särskilt stor betydelse för tillväxt eller skapar nya (dvs. tillkommande) arbetstillfällen.

Däremot är det lilla företag, som strävar efter tillväxt och har rätta förutsättningar att växa, betydelsefullt för tillväxt och sysselsättningsökning. Det gäller bara att hitta dem.

Men det gäller också att inte hindra deras tillväxt. Det är mycket lättare att åstadkomma. För närvarande hindras tillväxten systematiskt genom en skatt på vinsten (dvs. tillväxten) av 26,2 procent.

Varför?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar