fredag 13 januari 2012

VARAV SKA SKATTEN TAS?

Sänkt bolagsskatt är inte viktigast skriver Elisabeth Thand Ringqvist och Annika Fritsch, Företagarna, i en debattartikel i Dagens Industri den 13 januari.

"Företagsskattekommittén riskerar att försvåra för små­företagen, eftersom det från början stått klart att uppdraget handlar om hur bolagsskatten ska sänkas – inte om", skriver de.

Vackert så. Det framgick också tydligt av statssekreterare Hans Lindberg anförande vid Svenskt Näringslivs seminarium den 16-17 juni 2011. Men det är skönt att få en bekräftelse från några i kommittéarbetet insatta personer.

Nej, för småföretag som inte växer och där hela överskottet tas ut som lön, spelar bolagsskatten ingen roll. Men bolagsskatten har så skadliga effekter att det ändå måste tas bort. Det är förmodligen den farligaste skatten för investeringar och tillväxt, enligt Anders Borg.

Och det finns inga andra uthålliga skattebaser än värdet av produktionen, dvs. lönesumman. Mänskligt liv förutsätter arbete, så vi kommer att fortsätta att arbeta även med höga skatter på lönekostnader, löneinkomster och konsumtion (som är ett annat sätt att komma åt samma skattebas). Skatter på bilar, alkohol och tobak är ett bra sätt att öka skatteuttaget på en del av samma bas, eftersom mänskligheten är som den är. Skatt på energi och bränsle kan förhoppningsvis dessutom styra beteendet, dvs. idealet är att det inte flyter in så mycket skatt alls.

Så sänkt skatt på arbete lär inte gynna företagare såvida inte sänkningarna avser skatterna eller arbetsgivaravgifterna endast på företagarnas egna inkomster. Med tanke på företagarnas betydelse för mänskligheten vore det kanske bra.

Men sänkt skatt på allt arbete är bara bra, om man anser att ett lågt skatteuttag är bättre för samhället än ett högt. Och det kanske det är.

Bolagsskatt är bara idioti. Avskaffa den. I det långa loppet blir det inte heller lägre skatteinkomster. Bara ökade investeringar och mindre krångel. Och ökad sysselsättning för andra än skattekonsulter och skatteprofessorer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar