onsdag 11 januari 2012

RÄNTESNURRORNA FORTSÄTTER

Dagens Industri rapporterar den 11 januari upphetsat om att räntesnurrorna fortsätter. Stopplagen ett fiasko, skriker tidningen.

Det finns ett utrymme för argumentation om avdragets affärsmässiga betydelse. Det utrymmet har radikalt skurits ned genom ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen den 11 november 2011 (bl.a. mål nr 7648-09). Fram till dess var det synnerligen motiverat att företag som hade räntekostnader yrkade sina avdrag. Det får antas att Skatteverket kommer att ha framgång i flera av de mål som anhängiggjorts.

Så storbolagen kanske inte "rundar regler och blåser staten" som DI så soignerat uttrycker sig.

Efter noggrannt övervägande ansåg lagstiftaren att det var rimligt att medge avdrag för räntekostnader (även om det var fråga om internräntor tillskapade i samband med en internöverlåtelse av aktier) om bara mottagaren beskattades i sitt land med minst 10 procent. Cypern är ett land (EU medlemsstat) som beskattar bolag med 10 procent. Skatteverket upprörs nu - enligt DI - för att bolagen utnyttjar sin rätt till avdrag för räntor till Cypern.

Det är alltså en medvetet avsedd begränsning av avdragsrätten - inte någon slarvig lagstiftarmiss - som företagen utnyttjar. Skulle detta vara osunt? Vilken lag ska företagen följa?

Allt detta är en helt onödig problematik.

Avskaffa bolagsbeskattningen, denna den farligaste skatten för investeringar och tillväxt, som Anders Borg säger.

SvD
DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar