lördag 18 september 2010

REINFELDT OCH SAHLIN ENIGA!?

I Dagens Industri den 18 september ställer tidningen frågan: Skulle det behövas en stor reform av skattepolitiken?

Reinfeldt svarar: Vi har avgränsat det till att se över företagsbeskattningen, eftersom man löpande bör ställa sig frågan vilket globalt konkurrensförhållande som Sverige befinner sig i. Många andra länder ser över företagsbeskattningen, inte minst bolagsskatten. Det är det vi har skrivit i vårt valmanifest. Någon annan större utredning ser jag inte behov av.

Sahlin svarar: ----- Jag och Reinfeldt tycker olika, men vi borde kunna enas om att Sverige är ett litet land som måste kunna attrahera arbetskraft, och inte minst företag, och då krävs det långsiktighet.

Och då hade Sahlin redan på frågan Vilken typ av skatter kan vara skadliga för ekonomins funktionssätt? svarat: ---- Skatter som hindrar kapital och företag att flytta in i ett land är förstås skadliga.

Klart som korvspad. Kan vi se fram mot en kraftigt sänkt bolagsskatt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar