tisdag 21 september 2010

IVA MANAR TILL SAMLING KRING SVERIGES TILLVÄXTFRÅGOR

IVA:s Vd Björn O Nilsson för i DN den 20 september fram ett antal förslag för Sveriges innovations- och tillväxtpolitik. Bland förslagen finns:

Juridiska personer bör medges fullt avdrag, och privatpersoner 30 procents skatteavräkning för kapitaltillskott till särskilt bildade innovationsföretag. Ingen skatt bör utgå på vinst som behålls i företaget. FoU-kostnaden i det enskilda företaget bör dessutom minskas direkt genom skatteavräkning med 18 till 20 procent. Vi vill också stimulera FoU genom att införa en ny typ av innovationscheckar och innovationscoacher.

Förslaget är visserligen begränsat till innovationsföretag, men det är första gången jag ser någon lansera idén om att att skatt inte ska utgå på vinster som behålls i företaget, en modell som jag kämpat för i decennier. Det är symtomantiskt att förslaget inte kommer från en person inom skattevärlden.

Nu kan man vara kritisk mot att förslaget kanske bara ska gälla innovationsföretag. Vem ska avgöra vad som är ett innovationsföretag? Se där en ny intressant arbetsuppgift för lagstiftare, skattekonsulter, akademiker, skatteförvaltning och skattedomstolar. Nej avskaffa beskattningen av outdelade vinster i alla aktiebolag. Då behövs det inte heller några komplicerade avräkningsregler.

Gör som Estland beskatta vinsten först när den delas ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar