måndag 27 september 2010

PÅ FÖRETAGENS ÖNSKELISTA

Högst på företagens önskelista står inte lägre skatt, skriver Uppsala Nya Tidning den 27 september. Den ligger redan på en genomsnittsnivå för EU.

Ja, det finns kanske annat som upplevs som mer angeläget. Alla är så tillvanda vid bolagsbeskattningen, att man tror att den inte kan undvaras. Och om alla accepterar bolagsskatten är den ju inget propblem. Dessutom skulle kanske kravet på bolagsskattens avskaffande förskjuta fokus från annat som upplevs som mer besvärande.

Och ändå är bolagsskatten så problemskapande och ett sådant hinder för företagsamheten men samtidigt så onödig.

Konstigt att inte ens företagarna inser det. Svenskt Näringsliv lär dock kräva en halvering av bolagsskatten. Men det hörs inte i den allmänna debatten. Och man kan inte se något om det på deras hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar