torsdag 18 mars 2010

SKA SKATTESYSTEMET ANPASSAS TILL BEHOVET AV FORSKNINGSFINANSIERING?

Nej Gustaf Lindencrona & Co.

Säkert behöver forskningen (vad det nu är) mera pengar, och det är vi medborgare som i en eller annan form betalar. Men varför gå över ån efter vatten och komplicera ett komplicerat skattesystem ännu mer, och det med något fullständigt främmande för beskattningsförfarandet?

Ideella föreningar, insamlingar för hjälpbehövande, idrottsrörelsen mm, alla fullgör angelägna uppgifter värda att stödja. Gör det, men kräv ingen skattereduktion för det. Det är lätt att vara generös med andras pengar.

Gustaf Lindencrona och hans kolleger i Kungl. Vetenskapsakademinen talar för forskningen. Frikostigt erbjuder de forskningen som ett område att pröva avdragsrätten på. "Om erfarenheterna är positiva kan man senare vidga kretsen av ändamål."

Lagstifta i stället om en förteckning över mottagare som administrerar tillräckligt angelägna behov. Dessa får från staten rekvirera ett belopp på x procent av från privata givare lämnade bidrag. Då slipper vi belasta skattesystemet och deklarationsgranskningen med tiotusentals småbelopp, med fusk- och felrisker och adminstrativt krångel.

Lagstifta (det tycks behövas) också om en rimligare syn på vad som är avdragsgill kostnad för företags stöd till forskning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar