måndag 8 mars 2010

AGGRESSIV SKATTEPLANERING - AGGRESSIV SKATTELAGSTIFTNING

Skatteverkets önskemål om plikt för företagen att lämna förhandsinformation till Skatteverket om sin avancerade skatteplanering har jag tidigare kommenterat. I dagens nummer av Dagens Industri diskuterar Sven-Olof Lodin, professor och tidigare Näringslivets Skattesakkunnige, samma förslag. I det mesta håller jag helt med Lodin: staten har beskattningsmonopolet och har därför ansvaret för dålig lagstiftning.

Lodin menar att företagen bör avstå från aggressiv skatteplanering för att hejda det skyttegravskrig som bedrivs mellan Skatteverk och företag (konsulterna) med fler och fler skatteflyktsregler (med nödvändiga undantag), som skapar ett allt mer svåröverskådligt skattesystem och allt sämre företagsklimat.

En from förhoppning. Hur ska man få tusentals företag att komma överens om att inte utnyttja de regler som finns - även på ett sätt som av somliga uppfattas som "aggressivt"? För företagen gäller det att minimera sina kostnader - även skattekostnaderna. Det är inte företagens sak att motivera varför en viss del av vinsten tillhör staten - det är statens uppgift. Nullum tributum sine lege. Men jag vet att många publika företag ändå avstår även från "harmlös" skatteplanering inför risken att hamna på kvällstidningarnas löpsedlar.

Om företagen och dess konsulter bedriver aggressiv skatteplanering, kan lagstiftaren med bolagsbeskattningen sägas bedriva aggressiv skattelagstiftning. Bolagsskatten är i sig riktad mot själva kärnan för uppbyggandet av vårt gemensamma välstånd, effektiv produktion som ger vinst. Sen finns det regler i detta galna system som gör saken ännu värre - bland de värsta är reglerna för begränsning av rätten till underskottsavdrag. Dessa skärptes nyligen på ett fullständigt meningslöst och direkt destruktivt sätt. Där kan man verkligen tala om aggressiv företagsfientlig lagstiftning.

Problemet är egentligen helt konstruerat.

Sven-Olof, det finns en mycket enklare och effektivare lösning. Behöver jag säga vilken?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar