lördag 27 mars 2010

FÖR LITE ENKELHET I SVERIGE, FÖR LITE GO I EUROPA

DN kritiserar Regeringen för att den är allt för försiktig i sitt förslag med att lätta på revisionsplikten för aktiebolag. En lagrådsremiss lades i går. EUs bolagsrättsliga direktiv ger utrymme för större lättnad. Skatteverket ogillar förslaget och befarar ett skattebortfall.

Om bolagsskatten avskaffades skulle åtminstone risken för skattebortfall pga minskat revisionstvång försvinna.

DN tycker också att EU behöver en bättre tillväxtstrategi. För att få fart på Europa behövs mera handling och mera prat.

Samma recept här. Ta bort skatten på bolagens vinst. Den hindrar systematiskt företagens tillväxt. Tillväxten kommer ur vinsten. Vinsten är tillväxten. Företag som gör förlust förstör det som redan finns. De betalar ingen skatt trots den skada de gör.

Moderaterna föreslår sänkning av bolagsskatten med 5 miljarder kronor. Thomas Östros protesterar naturligtvis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar