torsdag 26 november 2009

GÅVOR MED ANDRAS PENGAR - IGEN

I SvD pläderar två representanter för FRII för avdragsrätt för gåvor till ideella ändamål. Till min besvikelse ser jag att Dick Erixon understöder tanken.

Uppmana gärna till givmildhet och stöd till angelägna ändamål, men varför ska staten bestämma vad som ska understödjas och varför ska staten bidraga med ett belopp? Och varför ska skattemyndigheterna belastas med tio-tusentals ärenden rörande denna för dem främmande företeelse som inte har någonting med fastställande av underlaget för inkomstbeskattningen att göra?

Om staten ska bidraga så är det betydligt rationellare att behöriga mottagare redovisar mottagna gåvobelopp och rekvirerar ett därpå baserat belopp från staten.

Det är lätt att vara generös med andras pengar. Änkan gav sin skärv trots sina miserabla förutsättningar. Men hon lade dit mer än alla de andra som lade något i offerkistorna. Ty dessa lade alla dit av sitt överflöd, men hon lade dit av sitt armod allt vad hon hade, så mycket som fanns i hennes ägo (Markus 12:41 - 44).

Nu vill FRII att dessa andra inte ens ska behöva lägga dit hela beloppet av sitt överflöd utan att även staten ska fylla på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar