lördag 28 november 2009

FÖRETAGSSKATTER HEJDAR TILLVÄXT I ALLA FÖRETAG

Höga skatter stoppar nya företag, skriver Tomas Tobé (M) på SvDs Brännpunkt, och i det och mycket annat han skriver har han alldeles rätt. Men företagsbeskattningen reducerar tillväxten i alla företag. Vinsten mäter tillväxten och skatt på vinst är en skatt på tillväxt.

Som Tobé skriver kan Sverige inte långsiktigt avvika för kraftigt i relation till andra jämförbara länder utan behöver prioritera sänkt skatt på näringsinkomster, bolag och kapital. Vad gäller bolagsskatten har 18 av EUs länder lägre bolagsskatt än Sverige. 8 stater har högre, se i rutan nedtill till höger i bloggen. Tyskland har dessutom aviserat ett radikal reduktion av sin bolagsskatt.

Jag brukar be ledande skattesakkunniga ange vad de anser vara det viktigaste skälet till att beskatta bolagens vinster. Som jag skrev på min blog i juni ansåg t.ex. Vito Tanzi, världsberömd ekonom med inriktning på offentlig finansiering och makroekonomi med ledande positioner i IMF under 25 år, att staterna kräver ersättning för sina kostnader för att skapa förutsättningar för näringsverksamheten. Erik Kemmeren, professor i Internationell Beskattning och Internationell Skattelagstiftning vid Skatteinstitutet vid Universitetet i Tilburg (Nederländerna) och en av världens mest inflytelserika författare inom Internationell Beskattning, menade att bolagen måste beskattas för att egenföretagare beskattas. Mycket svaga argument inte minst med hänsyn till de enorma rättsliga och praktiska problem bolagsbeskattningen föranleder. Häromdagen hade jag nöjet att ställa frågan till Michel Aujean, som i 32 år varit verksam vid EU-kommissionen och slutat som dess chef och Director of Tax Policy. Hans svar var att bolagsskatten behövs som ingång till kontroll av andra skatter, framför allt utdelningsskatter och kapitalvinstskatter. Egendomligt argument; naturligtvis har staterna möjlighet att lagstifta om rätt att granska företagens redovisningar för kontroll av skatter även om de själva inte beskattas för sina vinster. Granskningen behövs t.ex. för momsen.

Nej, bolagsskatten har inget rationellt ekonomiskt fog för sig och är dessutom helt onödig och bara skadlig. Däremot kan jag förstå att det finns politiska svårigheter att avskaffa den. Men det beror på allmänhetens (och politikernas) bristande insikt om skattens verkningar.

Så, Tomas Tobé, låt oss verka för bolagsbeskattningens avskaffande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar