torsdag 17 september 2009

NY SKATTEPOLITIK OCH RISKKAPITALBOLAG

I DI den 16 september kritiserade Svenskt Näringslivs Urban Bäckström och Anna-Stina Nordmark Nilsson från Företagarna under rubriken Ny skattepolitik måste staka ut vägen mot sänkt skattetryck Regeringen för att dess skattesänkingar saknar helhetsperspektiv.

Utan att närmare exemplifiera vad de själva vill, säger de:
"Börja med de mest skadliga skatterna. Detta kan göras utan att finansieringen blir alltför krävande. --- Fler måste våga och vilja ta steget att bli företagare. --- Det ska vara möjligt att arbeta ihop riskvilligt kapital."

Samma dag argumenterade Marie Reinius från Svenska Riskkapitalföreningen i SvD för att Regeringen ska allokera pengar till rikskapitalbolag för att dessa ska underlätta för s.k. tillväxtföretag (vad är det, ex ante?) att investera. Hon återkom dagen därpå i SvD (Näringsliv s. 6) i samma ärende: "Staten måste rycka in". Hon uttalade sig också i en artikel i DN den 7 september.

Jag har ett bättre förslag. Avskaffa bolagsskatten.

Det är nog den mest skadliga av alla skatter. Den hämmar företagens tillväxt med 26,3 procent. Den är också helt onödig och behövs inte av något juridiskt eller samhällsekonomisk skäl, vilket många tror. Den styr företagens investerings- och etableringsbeslut på ett irrationellt sätt. Den kräver en omfattande lagstiftning och kontrollapparat för att bemöta den omfattande och lönsamma konsult- och skatteplanering som följer i dess spår. Den är en rättssäkerhetsrisk eftersom lagstiftningen är så komplicerad och domstolsutslag i företagsbeskattningsmål så oförutsägbara.

Ett borttagande av bolagsskatten kan också ske med infriande av Bäckström/Normark Nilssons finansieringskrav. Det kostar inget. Det är en för staten ynka liten skatt; med 100 miljarder kronor motsvarar den "kameralt sett" 5-7 procent av det allmännas totala skatte- och avgiftsinkomster. Tas den bort kommer skattebaserna för aktieutdelningar och löner och därmed även på konsumtion att öka. Statens kontrollverksamhet befrias från en betydande kostnad. Investeringsklimatet i Sverige förbättras, risktagandet minskar, vinsterna ökar, lönebetalningsförmågan förbättras, aktieutdelningarna ökar - allt leder till ökade framtida skatteinkomster.

För övrigt kanske skattebortfallet inte blir 100 miljarder. Sista kvartalet 2008 rasade företagens vinster/stora förluster uppstod. Eftersom raset fortsatte under 2009 kommer skatteinkomsterna från det året att bli ännu mindre. Genom förlustavdrag kommer många företag att kunna 0-taxera i många år framöver.

Det ska, för att tala med Bäckström/Nordmark Nilsson, vara möjligt att arbeta ihop riskvilligt kapital. Det tycker nog Marie Reinius också, men hon vill gärna att staten ska göda den näring som hon själv företräder, för att den ska få portionera ut pengarna.

Det finns ett bättre sätt. Avskaffa bolagsskatten.

Vilken stimulans för företagen att investera, om de vet att de får behålla hela avkastningen. Bara de som riskerar sina egna pengar förtjänar tilltro vad gäller företagens framtidsbedömingar - om företaget ska kunna bli ett tillväxtföretag eller ej. Byråkrater och fjärrskådare behöver inte engagera sig i var pengarna ska placeras. Enligt Marie Reininus måste man ha tålamod. Det tar minst sju till tio år att driva upp ett tillväxtföretag innan man kan räkna med att få någon avkastning. Jojo. Vem kan då ställas till svars för alla misslyckade satsningar med andras pengar?

Ett vackert exempel på hur det kan gå ger Malin Sive i sin kolumn i DN den 25 oktober om Industrifonden. Sämre än madrassen.

4 kommentarer:

 1. Jag tror att du Niclas, liksom droppen som urholkar stenen, kommer att få framgång med kampanjen för ett avskaffande av den skadliga bolagsskatten.

  Antagligen är tanken så främmande till en början och strider mot gängse praxis i de flesta länder att den är svår att ta till sig.

  Skulle Sverige ta den till sig i nuvarande läge hade det blivit en vitamininjektion rakt in i näringslivet och därmed hela ekonomin utan omvägar över nya institutioner och för en relativt ringa kostnad.

  Sverige hade under en initialperiod fått konkurrensfördelar mot utlandet innan också de följer exemplet. Internationellt kapital hade sökt sig hit, investeringar igångsatts och arbetstillfällen skapats. Hela skattebyråkratin för företagen blivit överflödig.

  Så kanske kan dina rop som pojkens i H C Andersens saga om kejsarens nya kläder få alla att se att företagsbeskattningen är något skadligt.

  SvaraRadera
 2. Tack Ulf

  Du ser ljuset. Hur ska man få andra att göra det?

  Konsulterna lever gott.

  Akademikerna har lekstuga.

  Det är väl det enda som är riktigt spännande i skatteförvaltningen och skattedomstolarna.

  Politikerna skulle inte våga göra något även om de begrep.

  Just citatet ur Kejsarens nya kläder "men han har ju inget på sig" använde jag som devis på en artikel i Svensk Skattetidning för några år sen.

  SvaraRadera
 3. Läste idag en ledare i Björn Lundéns kundblad där man tar upp en önskan inför framtiden om omvänd moms mellan näringsidkare eller t.o.m. ett helt slopande.

  http://www.blinfo.se/File/download/books/kundbladet/kundbladet.pdf

  Så kanske är snöbollen i rullning?

  SvaraRadera
 4. Tack för tipset, Ulf.
  Det var en snygg tidskrift med seriösa artiklar. Jag kände inte till den tidigare.

  Niclas

  SvaraRadera