torsdag 24 september 2009

DE VÄLSTÅNDSBILDANDE KRAFTERNA

Ja, varför - för att tala med DN - satsas så lite på de välståndsbildande krafterna?

Var finns förslagen som stärker drivkrafterna att satsa på företagande och utbildning? Var finns åtgärderna som gör Sverige till ett mer attraktivt land att investera i?

Jag har svaret.

Den 28 september funderar DN över Almi- och EU-bidrag till företagen. Och över Industrifonden och sjätte AP-fonden som har förlorat pengar man satsat i små- och medelstora företag. Om regeringen vill stärka små- och medelstora företag bör man fundera på skattelättnader; sänkt kapitalskatt eller kanske riskkapitalavdrag, tycker DN. Ännu bättre medel finns. Och det kostar mycket mindre. Kanske ingenting alls.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar