söndag 20 september 2009

LÄGRE FÖRETAGARSKATTER - LÄGRE FÖRETAGSSKATTER

P J Anders Linder gläds i SvD den 20 september åt Regeringens utfästelser om aningen sänkta företagarskatter. Själv saknar jag förstås utfästelser om sänkt företagsskatt.

Sänkta företagarskatter i form av anpassning av socialförsäkringssystemet till företagarnas verklighet är givetvis angeläget men närmast ett minimikrav. Nu föreslås också sänkning av egenavgifterna med 5 procentenheter. Men fortfarande ska egenföretagarna beskattas för företagens resultat oavsett om de tagit ut medel ur företaget för sin egen försörjning eller inte. Att de beskattas i den mån de gjort uttag är riktigt, men varför beskattas de för i företagen kvarhållna vinstmedel?

Detsamma gäller med ännu större rätt vad gäller bolagsvinster. I fråga om aktiebolag finns det dessutom en robust associationsrättslig och redovisningsrättslig lagstiftning som säkerställer att uttag ur bolaget inte kan ske utan redovisning och beskattning.

Som jag papegojaktigt tjatar om är bolagsskatten (och egenföretagarnas inkomstbeskattning av innestående vinster) ett onödigt ont.

Avskaffa bolagsskatten! Vilken investeringsstimulans!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar