onsdag 16 september 2009

REGERINGSFÖRKLARINGEN MM

Ett citat ur regeringsförklaringen:
Fler och växande företag behövs för att jobba Sverige ur krisen. Människor ska uppmuntras att förverkliga sin initiativkraft och sin kreativitet genom eget företagande. Nya och växande företag i hela Sverige skapar nya arbeten och arbeten ger välstånd. Det bidrar till att en sysselsättningsökning kommer tidigare och förstärks.
Regeringen fortsätter arbetet för ett bättre och livskraftigare företagsklimat. Det handlar om en rad åtgärder för att förbättra företagares sociala trygghet, göra det enklare att gå mellan anställning och eget företagande, göra det mindre riskfyllt att starta nya företag och att ytterligare sänka företagens kostnader.

Det låter väl utmärkt. Det enklaste sättet att minska företagens risktagande är att ta bort den kostnad som belastar vinsten - bolagsskatten. Just nu torde det vara särskilt enkelt eftersom det temporära skattebortfallet för staten inte kan bli så stort. (På längre sikt blir det knappt något skattebortfall alls.) Bolagsvinsterna är små, förlusterna stora, vilket också påverkar de framtida bolagsskatterna genom förlustavdrag.

Jag träffade ledningen för Skatteverket i samband med IFA-kongressen i Vancouver nyligen och frågade om de hade något grepp om storleken av innevarande års bolagstaxeringar. Min tro är att taxeringsbeloppen kommer att falla dramatiskt. Det hade de till min stora överraskning inte. Det lär vara Riksgälden som har uppdraget att gör sådana uppskattningar. Är inte det att gå över ån efter vatten? Rimligen måste väl de ackumulerade beloppen för bolagets taxeringar under året registreras hos Skatteverket i samband med att de granskade deklarationerna behandlas. Taxeringarna pågår mellan maj och november året efter beskattningsåret (=inkomståret), så en stor del av arbetet bör vara gjort vid det här laget. Men de ackumulerade beloppen tycks alltså Skatteverket inte ha någon aning om. Man kan undra över på vilket underlag Regeringen gör sin prognos om bolagsskatteinkomsterna i budgetpropositionen den 21 september.

Jag ser i Dagens Industri i dag att Bankföreningen har synpunkter på kraven på ökade riskreserveringar i bankerna. Bankföreningen är inte emot principen att göra reserveringar för sämre tider men anser att avsättningarna inte ska påverka resultaträkningarna! Vad ska de då vara bra för? Är det bara fråga om en likviditetsreserv? Om de inte ska påverka resultaträkningarna lär beskattningen träffa vinsten före reserveringarna. Därmed minskar reserveringarna med 26,3 procent i skatt. Här är ett lysande exempel på den galenskap med bolagsbeskattning som nobelpristagaren Robert Mundell pekade på vid sitt anförande vid öppningsceremonin till årets IFA-kongress i Vancouver. Här är det dock ännu värre: här ska ett och samma företag samtidigt tvingas stärka sin ställning genom reserveringar som de ska försvagas genom inbetalningar av skatt! Varför inte avskaffa bolagsskatten så kommer förstärkningen direkt!

I samma nummer av Dagens Industri skriver moderaternas partisekreterare Per Schlingmann (har han tagit sitt namn eller har han valt yrke efter namnet?) om att skapa ett bättre företagsklimat.
Det handlar om att fortsätta ta krafttag mot onödigt krångel och byråkrati. Det har varit ett av de största hindren för att företag och entreprenörer ska kunna nå framgång och utveckla sina idéer. Från det att alliansregeringen tog över 2006 har vi aktivt arbetat med att minska regelbördan och förenkla de stela och föråldrade strukturer som Socialdemokraterna lämnade efter sig. Mer behöver göras för att göra det enklare att starta och driva företag.

Per, du skulle varit med i går på det lunchseminarium som Centrum för Skatterätt anordnade i går Handelshögskolan i Stockholm på ämnet Skatteflykten och Regeringsrätten - nya tendenser. Under medverkan och inför en publik på bortemot 150 personer bestående av landets yppersta elit på skatteområdet av akademiker, skatteadvokater, konsulter, myndighetspersoner och domare diskuterades obegripligheter i lagstiftning och uttolkning med anledning av några Regeringsrättens domar under senare tid. I stället för att bringa klarhet i rättsläget har Regeringsrätten satt myror i huvudet på sakkunskapen. Allt en följd av att bolagens vinster ska beskattas, och att företagen gör vad de kan för att lindra skattebördan. Även om de gör det inom ramen för lagstiftningen, riskerar de att transaktionerna underkänns med stöd av skatteflyktslagen.

Vilken stimulans för företagen om beskattningen togs bort! Vilken nytta alla dessa högkvalificerade jurister och ekonomer kunde göra i stället för att syssla med denna fullkomligt sterila verksamhet! Lunchen var god och stämningen hög som den kan bli när man diskuterar problem som inte har någon lösning och ställer frågor som inte har något svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar