tisdag 19 januari 2016

ORDBRUK OCH BOKSTAVSSKÖTSEL 1

Gång  på gång - med stigande frekvens - möter man nya, främmande, halsbrytande eller rent av felaktiga användningar av ord. I SvD den 19 januari kunde man läsa:
I spåret av en misslyckad politik hemställer de (dvs det ryska toppskiktet)  till "ryska värderingar".
Nu är väl hemställer ett ord inte många använder och en ny innebörd kanske skulle återuppväcka ordet. Jag antar att Alexandra Ivanov menar hänvisar. Att de kan syfta på ett kollektiv i singularis, är numera så vanligt att man inte orkar reagera. Styrelsen är eniga, man är trötta.... Så fick man inte skriva när jag gick i skolan.
I samma tidning skriver Sara Bränström att kylan kvarstår. Ingen missförstår väl, men inte står väl kyla. Dröjer kvar vore bättre.


Andra ord som används i ny (ofta, egendomligt nog, i diametralt motsatt) betydelse: Övermaga, dvs. omyndig, betyder numera övermodig eller dumdryg eller något liknande. Syndabock, dvs en helt oskyldig på vilken skulden kunde övervältras, betyder numera skyldig. I princip används i betydelsen i praktiken eller, som i Grönköping, ungefär.


Surdeg, som ju är bärare av en gammal välvårdad jästkultur, får beteckna något obehagligt som har blivit kvar men som nu helst ska bort så fort som möjligt. Egendomligt, eftersom numera surdegsbröd är populärt.
Och slå sig för bröstet (mea culpa, mea maxima culpa) som ju är raka motsatsen till att slå sig på bröstet, framhäva sin egen förträfflighet. Svenska Wiktionary har, såvitt jag kan se, ingen annan förklaring av uttrycket än självförhävelse.
Epicentrum betyder ordagrant "ovanför centrum" och betecknar en punkt på jordytan rakt ovanför den (hypocentrum) där en jordbävning eller explosion ägt rum. Ordet epicentrum verkar i media användas som förstärkningsord för att beskriva vad som inträffat på jordytan i form av förödelse och förlust av liv. Det låter väl lite märkvärdigare än centrum.
Sådant som händer då och då sägs alltid ske med jämna mellanrum. Det enda man kan vara verkligen säker på är väl, att det är ojämna mellanrum mellan händelserna. Det vore mycket märkvärdigt om det vore lika långt tidsavstånd mellan händelserna; ja mycket märkvärdigare än att en händelse upprepar sig gång på gång. Statistiskt ökar dessutom märkvärdigheten för varje gång händelsen återkommer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar