måndag 11 januari 2016

BELGISKA SKATTEUPPGÖRELSER

Belgien bör kräva tillbaka över 700 miljoner euro i undanhållen skatt från ett 30-tal internationella storföretag, anser EU-kommissionen, skriver SvD den 11 januari. De skatteuppgörelser som Belgien gjort med företagen sedan 2005 anser kommissionen kan ses som en otillåten form av statsstöd.
EU-länderna får ha vilka beskattningsregler de vill, bara de behandlar inhemska och utländska företag lika. Att inte ta ut skatt från vissa företag ses som statsstöd, och det är inte tillåtet inom unionen.
Det märkliga är att det inte är landet som ska straffas för att det bryter mot statsstödsreglerna utan företagen. Företagen ska tvingas betala det belopp de befriats från av staten.
En annan märklig sak är, att ett land som använder skattelättnad eller skattebefrielse som ett medel att attrahera utländska företagsetableringar i landet, inte inser att samma positiva effekt uppnås genom skattelättnader för det inhemska näringslivet.
Den kamerala förlusten av skatteinkomster skulle vara ringa - i inget EU-land överstiger bolagsskatterna 5-7 procent av de totala skatteinkomsterna. Den reella förlusten är 0, eftersom de skatter bolagen inte behöver betala skapar skattebaser för inkomst-, löne- och konsumtionsskatter. Bolagsskatten är rättsosäker och skadlig. Den är extremt krånglig och stör bolagens ekonomiska effektivitet.
Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar