torsdag 28 januari 2016

BEPS I EU

EU-kommissionen har idag i OECDs BEPS-kampanjs efterföljd presenterat sitt bidrag i kampen mot kringgåendet av bolagbeskattningen.
Rättvis beskattning: EU-kommissionen föreslår nya åtgärder mot skatteflykt bland företag kallas aktstycket i svensk översättning.
EU-kommissionen inleder idag ett nytt kapitel i sin kampanj för rättvis, effektiv och tillväxtvänlig beskattning i EU, med nya förslag för att bekämpa skatteflykt bland företag
skriver man. Hur kan en bolagsbeskattning kallas TILLVÄXTVÄNLIG? Bolagsbeskattningen är riktad direkt och uteslutande mot företagens vinst, dvs deras tillväxt.
Men det blir säkert tillväxt inom skattekonsultkåren och inom akademierna.


Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar