måndag 26 maj 2014

FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR NYA JOBB


Nicklas Lundblad spinner vidare i SvD den 26 maj på gårdagens tema av Henrekson och Sanandaji. Han refererar en studie från OECD som visade att det är riktigt att jobben i den europeiska återhämtningen kommer från småföretagen, men med en viktig kvalifikation. Det handlar om unga småföretag.
Ett ungt småföretag bidrar i genomsnitt - - - med dubbelt så många jobb som ett äldre. Det innebär ett aspektskifte i hur vi ser på företagarpolitiken. Där vi tidigare visste att småföretagen var viktiga saknade vi möjligheter att se vilka småföretag som verkligen skapar jobb. OECD-studien, som reproducerar resultat som vi också sett i USA, visar att det är nya, unga företag som skapar jobb.
Så är det kanske.  Men oavsett om det är ett ungt eller ett gammalt företag som vill växa, hindras deras tillväxt (i Sverige) med 22 procent.

OECD:s utmaning är enkel, skriver Lundblad:
Hur kan vi säkerställa att nyföretagandet verkligen bär den frukt det kan på arbetsmarknaden? Den politik som saknar svar på den frågan är inte värd namnet.
Börja med att fråga varför företagsvinster beskattas. Säg något viktigt skäl för att denna otroligt komplicerade, tillväxthämmande beskattningsform måste finnas.

Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar