söndag 25 maj 2014

NYFÖRETAGANDET MISSGYNNAS

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji skriver en intressant artikel i SvD den 25 maj under rubriken Nyföretagandet missgynnas. I nätupplagan är rubriken  Dagens företagsskatter
gynnar de rika och passiva.


Det går lätt att instämma i allt de skriver, men rubrikerna är något missvisande. Artikeln handlar ingenting om företagsbeskattning - bara om ägarbeskattning. Nog så viktigt, men mycket av det författarna argumenterar för skulle lösas om först företags-/bolagsbeskattningen avskaffades. De skriver bl.a.:

Skattepolitiken har inte minst misslyckats med Sveriges främsta näringspolitiska utmaning – framväxten av snabbt växande företag. År 2000 sysselsatte Sveriges tjugo största börsföretag 9,8 procent av de anställda i det privata näringslivet. 2012 hade andelen sjunkit till 6,3 procent. En fingervisning så god som någon om att grunden för nya svenska storföretag måste skapas i takt med att de mogna storföretagen expanderar utanför Sverige.
Varför hindras systematiskt företagens tillväxt med 22 procent?

Avskaffa bolagsbeskattningen.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar