lördag 12 januari 2013

STACKARS GREKLAND

Greklands parlament har godkänt en rad skattehöjningar, skriver SvD den 12 januari. Bland annat högre skatt på företagsvinster. Inkomstskatten höjs och skattelättnaderna för egenföretagare slopas.

Förmodligen är det det bästa (enda) sättet att i ett land som Grekland dra i skatter genom företagen. Det är genom företagen som pengarna flyter, det är där skatterna kan fångas in. Förmögna personer kan dölja sina tillgångar (ev. i utlandet) och de övriga har inga pengar att betala med.

Men beskatta vinsterna!

Det är ju som att skjuta sig själv i foten. Det är bara genom företagens vinstgenerering och kapitaltillväxt som landet kan återhämta sig.

Men i underutvecklade ekonomier är beskattning genom företagen kanske det enda sättet att beskatta medborgarna - de som verkligen bekostar skatten. Bäst vore dock att beskatta befolkningen genom att företag och arbetsgivare gör skatteavdrag på löner och/eller betalar skatt på sina lönekostnader.

För välutvecklade ekonomier är företagsbeskattning bara en onödig, komplicerad, rättsosäker och kostsam omväg för att beskatta medborgarna.

Avskaffa bolagsbeskattningen.

DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar