onsdag 2 januari 2013

DAGS FÖR SKATTEREFORM

Lars Calmfors skriver i DN den  27 december en  klargörande kolumn om behovet av en skattereform. Skattesystemets uppgift är, skriver han
att med så små skadeverkningar som möjligt finansiera de offentliga utgifterna. Skadeverkningarna uppstår när skatter driver en kil mellan samhällsekonomiskt och privatekonomiskt utbyte och därför får människor att agera på ett annat sätt än de egentligen – i frånvaro av beskattning – skulle vilja.
 
Därför är det bra med höga skatter på konsumtion som inte påverkas särskilt mycket av dem, som på boende och livsmedel. Boende och livsmedel kommer alltid att konsumeras. Skatter på direkt skadlig verksamhet – som miljöförstöring – är förstås ännu bättre (skriver LC faktiskt) men kan aldrig ge tillräckligt stora intäkter. Avsikten med skatten är ju att det beteende som skapar miljöförstöringen ska upphöra eller åtminstone begränsas.

En ny skattereform borde innebära en återgång till en enhetlig moms. Finansiella tjänster, som i dag är momsbefriade, bör beskattas hårdare. Fastighetsskatten bör återinföras. Det skulle skapa ett fördelningspolitiskt utrymme att sänka de högsta marginalskatterna, vilket skulle öka drivkrafterna för arbete och utbildning. Kapitalinkomstbeskattningen bör sannolikt sänkas för att minska hushållens drivkrafter att skuldsätta sig. Samtidigt bör möjligheterna för ägare av fåmansbolag att undkomma skatt genom att omvandla högt beskattade arbetsinkomster till lågt beskattade kapitalinkomster inskränkas.
 
Här trampar LC - med rätta - på de flesta tår som går att komma åt. Till den del de finansiella tjänsterna är personliga tjänster är det helt riktigt. Många banktjänster är dock så insvepta i finansiella instrument att de är svåra att urskilja och prissätta. För egen del vill jag tillägga att den fullständigt onödiga, komplicerande och fel- och fuskfrämjande momsbeläggningen av transaktioner mellan momspliktiga företag skulle avskaffas. En motion (2012/13:Sk388) härom har faktiskt lagts vid höstriksdagen.

Och så borde förstås bolagsbeskattningen avskaffas. Då skulle också räntebeskattningen kunna lyftas ut ur skattesystemet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar