fredag 11 maj 2012

TVÅ BAKSLAG FÖR ANDERS BORG

Den senaste tiden har Anders Borg drabbats av två bakslag. Först fick förslaget mot räntesnurror sådan sådan kritik att han drog tillbaka förslaget. Sen skedde detsamma med förslaget om reglerna för riskkapitalföretag.

Det visar sig att såväl kommuner som AP-fonderna utnyttjar ränteavdragsreglerna. Och om reglerna mot riskkapitalföretag genomförs leder det till att en hel bransch flyttar utomlands.

Båda förslagen baseras på föreställningen att det är nödvändigt att beskatta  bolagsvinster. Inser man att detta är något i grunden oberättigat bortfaller problemet.

Det gör inget att bolagsvinster försvinner genom ränteavdrag. Att riskkapitalister tjänar orimligt mycket pengar är kanske betänkligt, men det beror på att de ser något som andra inte ser - inte på att att de utnyttjar skattesystemet. Man kan möjligen tycka att deras vinster borde beskattas hårdare, men det gäller i så fall alla företagare som gör vinster utöver det  "normala".  3:12-reglerna, som avsetts att beskatta rimlig andel av vinsten som arbetsinkomst, tycks inte av den allmänna opinionen räcka för att beskatta riskkapitalister.

Nu får Skatteverket utreda hur vida spridd tillämpningen av räntesnurror är. Förslaget om beskattningen av riskkapitalister hamnar i frysen.

Konsekvensen av  att riskkapitalförslaget inte genomförs blir rimligen att domstolarna finner att nuvarande regler inte tillåter beskattning av riskkapitalisternas inkomster på det sätt som Skatteverket hävdat. (Annars hade förslaget inte förts fram.) Detta innebär att deras vinster inte ska beskattas annat än som kapitalinkomster, dvs med  30 procent.  Grattis alla riskkapitalister.

Den skattereform som förespeglas till budgetpropositonen i höst kan rimligen inte innebära annat än att bolagsskatten sänks. Då försvinner - eller åtminsone reduceras - nuvarande problem.

SvD SvD
DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar