lördag 13 augusti 2011

DUBBELBESTRAFFNING

Paulina Neuding, chefredaktör för Magasinet Neo, kommenterar i SvD den 13 augusti en dom i Högsta Domstolen den 31 mars 2010, i en fråga om dubbelbestraffning, när både fängelse och skattetillägg utdömts.
Jag har kommenterat domen och angränsade frågor ett flertal gånger.

Särskilt spännande är det att underinstanserna i vissa fall obstruerat mot HDs resonemang.

Man kan hoppas att Neudings artikel är en väckarklocka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar