onsdag 3 augusti 2011

AVDRAGSRÄTT FÖR KONST

KARIN WILLÉN, ordförande Konstnärernas Riksorganisation och JOHAN WINGESTAD, ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare talar sig varma för ROT-avdrag och avdragsrätt för konst i en debattartikel i SvD den 3 augusti.

Det är emellertid en avgörande skillnad mellan ROT och RUT för hushållsunderhåll och för konst. Ett skäl för ROT och RUT i nuvarande tappning är att det gör det relativt dyrare för hemmasnickaren, amatörelektrikern/rörmokaren att göra jobbet själv och sämre än att låta ett proffs göra det. Det underlättar för var och en att syssla med sin professionella gärning. Tandläkaren kan laga tänder och lärarna kan ägna sig åt undervisning medan hantverkarna och städarna kan jobba vitt.

Konstnärlig aktivitet är inte ett alternativ för oss som inte kan måla eller väva eller dreja, så vi konkurrerar inte med konstnärer. ROT-avdrag på konst skulle också ge ohanterliga avgränsningsproblem (Skatteverkets handläggare och domstolarnas domare skulle få avgöra vad som är konst och vad som inte är konst). Skulle konstnärerna få igenom sina krav skulle kraven på ytterligare spridning av ROT-avdragen till nya branscher komma som ett brev på posten. Vilka branscher är minst berättigade till ROT-avdrag?

Konst är inte avdragsgillt eftersom den inte antas underkastad värdeminskning. Ett företag som köper konst och som säljer med förlust får avdrag om det kan styrka att verksamheten haft nytta av konstinnehavet eller Skatteverket inte kan göra sannolikt att så inte varit fallet. Bevisbördans placering i ett sådant fall är oklar. Avdrag för inköp av konst som Willén/Wingestad formulerar sin i artikeln är uteslutet; det medges inte för några inventarier, utom sådana som underkastas snabb förbrukning eller vilkas anskaffningskostnad understiger ett halvt prisbasbelopp gällande året före taxeringsåret (18 kap. 4 § inkomstskattelagen).

Förslaget gillas inte av Gustaf Almkvist, vikarierande (förhoppningsvis så småningom permanent) ledarskribent på SvD den 6 augusti, som tar tillfället i akt att plädera för en stor översyn av beskattningen. Det är bara att hålla med.


Det bästa sättet att förenkla skattereglerna och göra konstmarknaden oberoende av skattereglena vore att avskaffa den mest krångliga av alla skatter: bolagsbeskattningen, som Anders Borg t.o.m. betecknat som den farligaste skatten. Då skulle företagens konstinköp kunna göras på rent företagsekonomiska grunder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar