onsdag 15 april 2009

INNOVATIONSBOLAG

Sven-Olof Lodin har kommit på något genialt - nästan. Han föreslår i Dagens Industri den 15 april att s.k. innovationsbolag (vad det nu är) ska gynnas, dels genom att aktieägarens tillskott till bolaget blir avdragsgillt, dels genom att innovationsbolagets vinst blir skattefri så länge vinsten inte delas ut. När vinsten delas ut beskattas den som vanligt hos aktieägaren. Säljer aktieägaren aktierna är hela försäljningsbeloppet skattepliktigt. Avdrag för anskaffningskostnaden fick ju aktieägaren redan vid kapitaltillskottet.

Om det är bra för att stimulera kapitalinsatser och företagsinvesteringar (vilket det säkert är) är det väl mycket bättre att göra så för alla företag och ägartillskott. Nu tillskapar man bara en byråkrati (företrädare för Vinnova har ställt sig positiva, och dess förre generaldirektör Per Eriksson sägs vara entusiastisk! Tror jag det) som ska avgöra vad som är ett innovationsföretag och varför just ett visst företag ska gynnas. Har vi inte haft nog av samhällsingeniörer? Den som inte riskerar sina egna pengar kan aldrig avgöra om ett projekt är värt att satsa på. Vilka ska inte få? Och varför?

Förslaget kommer ungefär samtidigt med att Skatteincitamentsutredningen kommit med ett betänkande, SOU 2009:33. Den föreslår dels en skattereduktion med 20 procent av tillskott till aktiebolag, dels att det gamla Annell-avdraget dammas av och återinförs i ny skepnad. Förslaget är förmodligen ännu mer komplicerat än Lodins.

Sven-Olof. Du vet hur jag i decennier har tjatat på att avskaffa bolagsbeskattningen eller åtminstone beskatta företagsvinsterna först när de delas ut. Äntligen har du förstått. Men du krånglar bara till det i onödan.

http://exitbolagsskatt.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar