torsdag 9 juli 2015

STORBRITANNIEN SÄNKER BOLAGSSKATTESATSEN - OCH GREKLAND HÖJER

Enligt en notis i SvD den 9 juli aviserar den  brittiska regeringen en sänkning av bolagsskattesatsen från nuvarande 21 procent till 19 procent 2017 och 18 procent 2020.
Förhoppningsvis stimulerar det andra länder att sänka sina bolagsskattesatser. Då går det kanske ännu fortare.
Det svenska förslaget av Företagsskattekommittén att, som villkor för att sänka skattesatsen till 17,5 procent, begränsa av avdragsrätten för räntekostnader framstår därmed som utspelat. Med endast 17,5 procents skatt minskar kostnaden för överutnyttjande av ränteavdragsrätten. Med endast 17,5 procent kanske ränteströmmarna vänder.
Men helst borde bolagsskatten förstås avskaffas helt.


Grekland föreslår en höjning av bolagsskatten från 26 till 28 procent. Hur tänker man när man tror att det ska hjälpa den grekiska ekonomin? På lång sikt, när företagen kunnat kompensera sig genom löne- och prissättning, spelar det inte någon större finansiell roll, men på kort sikt är det förödande för näringslivet att bekosta höjda skatter. Och vilken uppmuntran till företagande!!  Vad tror man att Grekland ska leva av?  Men det är kanske det enda sättet att lura av privatpersoner skattebetalningar. Det är ju lättare att kontrollera företag än privatpersoner och beloppen är större för företag än privatpersoner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar