fredag 31 juli 2015

MOMS PÅ HYRA?

Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige, kritiserar direktiven till den tillsatta utredningen om att stärka hyresrätten på SvD debatt den 31 juli. Ett av hans förslag, som för de flesta måste te sig obegripligt, är att införa "en låg moms på hyra". Det skulle ge "en kostnadssänkande effekt som stimulerar nyproduktion av hyresrätter och göra renoveringar billigare" skriver han.


Så är det faktiskt hur konstigt det än kan låta.


Fastighetsägare betalar moms (ingående moms) som alla andra på sina inköp. Till skillnad mot alla andra rörelseidkare får de dock inte dra av momsen mot någon moms på sin försäljning (utgående moms). Bostadsuthyrning är nämligen inte momsskattepliktig. (Som alla hyresgäster kan se på sina hyresfakturor är det inte någon moms på hyran.) Det betyder att fastighetsägarnas moms på inköpen drabbar dem som en kostnad, och den måste de förstås få täckning för genom extra påslag på hyran.


Om det, som Lennebo föreslår, införs en "låg" moms på hyra, slipper fastighetsägaren den kostnaden och med en "låg" moms på hyran kan hyran - inklusive momsen - bli lägre än idag.


Men hur många kan ta den kunskapen till sig.


Allt vore oändligt mycket enklare om moms toges ut endast på försäljning till konsument, dvs privatpersoner och andra icke skattskyldiga. Som det nu är föranleder varje transaktion mellan skattskyldiga, dvs företag, en lika stor inbetalning till Skatteverket som utbetalning från Skatteverket, dvs i praktiken ekonomiskt likgiltiga men juridiskt och praktiskt resurskrävande transaktioner. Det skattebelopp som slutgiltigt tillfaller staten är momsen på sistaledstransaktionen.


Varför fastighetsägare behandlas som vanliga konsumenter och hyra därför inte är momsbelagt är ett mysterium. Det skulle, som Lennebo skriver, kunna leda till lägre hyror om de blev skattskyldiga. Men förmodligen är det politiskt omöjligt, eftersom alla tror att momsen på hyran skulle leda till högre hyra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar