måndag 17 augusti 2015

AKTIV FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPERSFONDER

Andreas Bergh skriver i en kolumn i SvD den 17 augusti om aktiv och passiv förvaltning av fonder. Eftersom all känd information är invägd i marknadspriset kan man teoretiskt inte tjäna på aktiv förvaltning.


Endast den som vet mer än marknaden kan få högre avkastning än den passive. Ju effektivare marknaden är desto svårare är det att veta mer och veta tidigare. När dessutom fondförvaltningen omfattar en så stor andel av börsen är det ännu omöjligare. Det finns för få aktier som fonderna inte redan äger.


Slutsatsen är att man bör välja passiv förvaltning, eftersom man då inte behöver betala för något som inte utförs.


Eller en hedgefond eller liknande, som inte förvaltar noterade aktier och som har komptetenta förvaltare som kan bedöma individuella företag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar