fredag 30 januari 2015

DYRA DOMSTOLAR

Mårten Schultz skriver i SvD den 30 januari om kostnaderna för att få sin rätt prövad i domstol. Det kostar 900 kr i "småmål" och 2.800 kr i "vanliga" mål - struntbelopp i förhållande till biträdeskostnader visserligen, men alltså en avgift för att över huvud taget få sin rätt prövad.


Dessutom har riksdagen sänkt anslaget till domstolarna, kraftigt. Trots att domstolsverket framhållit att framtidens rättsskipning kommer att kräva mer resurser, till följd av ökad måltillströmning. Rättssäkerheten hotas.


Tag bort bolagsbeskattningen, denna fullkomligt onödiga men skadliga och tillväxthämmande beskattningsform, så försvinner ett synnerligen resurskrävande och sterilt rättsområde och frigörs resurser. Det är närmast genant vilka frågor landets ledande domstolsjurister tvingas öda sin tid på. En juridik för juridikens skull.


En juridik för att förklara varför Saltå Kvarn inte kan få avdrag för klimatkompensationskostnader. En juridik för att avgöra varför ett bolag kan får avdrag för  reklamgåvor till ett värde av högst 350 kr inklusive moms trots förbudet mot avdragsrätt för gåvor. En juridik för att avgöra omfattningen av begreppet "hel verksamhet" vid tillämpning av reglerna om underprisöverlåtelse. En juridik för att avgöra hur stor del av ett sponsorsbidrag till Operan är avdragsgill resp. för att avgöra att hela bidraget till stöd för pilgrimsfalken är avdragsgill för ett bryggeri bara för att bryggeriet heter Falcon. En juridik för att förklara varför ett företag inte kan få avdrag för bidrag till en stiftelse för företagsekonomisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar