fredag 9 januari 2015

RÄNTOR PÅ BOSTADSLÅN

Det är ganska fantastiskt.


Först avskaffar man beskattning av avkastning av bostadskapitalet. Sen upprörs man över den självklara effekten att folk investerar i bostäder så att villa- och bostadsrättspriser rakar i höjden och befarar en bostadsbubbla och prisfall. Danske Bank tror sig se ett prisfall på 5-10 procent de närmaste åren på grund av reglerna om amorteringstvång. För att dämpa ökningstakten i hushållens skuldsättning funderar finansmarknadsminister Per Bolundbegränsningar i avdragsrätten för räntor på bostadslån. Då blir det svårare för den som inga besparingar har än för den förmögne att köpa sig en bostad. Rättvist?
När allt beror på att hushållens största kapitalplacering inte längre avkastningsbeskattas. Den tidigare sedan urminnes tider tillämpade normala och mest självklara beskattningsformen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar