måndag 2 februari 2015

SKATTEVERKET HANTERAR NE BIS IN IDEM

Dubbel lagföring, ne bis in idem, är inte tillåtet enligt Europakonventionen och de svenska reglerna om skattetgillägg och lagföring för skattebrott har underkänts av EU-domstolen. För att inte bryta mot de överordnade rättsordningarna påför numera Skatteverket skattetillägg bara om den undanhållna skatten är mindre än tio prisbasbelopp, alltså mindre än cirka 450 000 kronor. Har större skatt undanhållits görs i stället en anmälan till ekobrottsmyndigheten. På så vis ska det bara bli ett enda straff och inte två.


Nu tycks somliga hävda att man har rätt att få skattetillägg för att slippa bli lagförd och straffad för skattebrott.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar