onsdag 28 januari 2015

SLUT PÅ AVDRAGSRÄTT FÖR PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER

I en promemoria från Finansdepartementet från januari 2015 föreslås att rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonton (pensionssparavdrag) med ett fast belopp om 1 800 kronor per år ska slopas. Enligt

förslaget ska dock anställda som helt saknar pensionsrätt i anställning eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet även fortsättningsvis kunna göra avdrag med belopp motsvarande det särskilda tilläggsutrymmet. Den 1 januari 2015 sänktes det fasta beloppet från 12 000 till 1 800 kronor per år.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar