måndag 16 juni 2014

1.950 MILJARDER DOLLAR GÖMS AV STORFÖRETAGEN

SvD har den 16 juni en artikel om hur de amerikanska företagen undviker bolagsbeskattningen. Underförstått är väl att det är något suspekt som pågår.

Tvärtom! För att  göra amerikanska företag konkurrenskraftiga utomlands ges de samma skattebelastning som lokala företag. De drabbas därför inte av den inhemska (federala) bolagsskatten som ligger på 35 procent. En ganska rimlig princip (territorialprincipen), som många länder tillämpar. Sverige gör det inte, utan svenska företag tvingas konkurrera med utländska företag till svenska skattesatser (domicil- eller world wide-principen). Det gör inte så mycket längre, eftersom den svenska bolagsskattesatsen på 22 procent numera inte ligger särskilt mycket högre än många andra länders. Men för amerikanska företag vore det ett svårt hinder för utländsk verksamhet, om företagen belastades med 35 procent (+ 5-10 procent state tax) skatt på sina utländska vinster. Därav skattefrihet för utländska vinster så länge de inte tas hem till USA. Helt enligt lagstiftarens avsikt.

Att bolagen inte tar hem sina vinster utan återinvesterar dem utomlands är då ganska självklart. Varför göra sig av med kapital i onödan? Dessvärre leder det till suboptimering på många sätt, bl.a. genom att den räntefria skattekrediten gör det billigare för amerikanska företag att köpa upp  utländska företag än för lokala företag, som måste använda beskattat kapital. Ett tydligt exempel är Pfizers försök att köpa upp AstraZeneca, för att sedan ändra nationalitet på Pfizer för att slippa den höga amerikanska skatten helt. Den här gången lyckades AstraZenecas aktieägare stå emot.

Så det är i och för sig inga skumraskaffärer som Pfizer sysslat med. De följer de amerikanska reglerna. Det är reglerna som är problemet. I synnerhet är problemet att den amerikanska bolagsskattesatsen är så hög, och därför triggar fram beteendet.

Detta är bara ett av många exempel på bolagsskattens skadliga effekter. Tas bolagsskatten bort försvinner detta och en rad problem. Skatteförlusten av avskaffandet av bolagsbeskattningen blir inte blir så stor, eftersom bolagen ändå lyckas undgå beskattning. Vilken "förlust" förresten? På sikt blir det ingen skatteförlust alls. Vem tror att bolagen bekostar sina skatter? Genom att inte betala de skatter som (vem?) tycker att företagen borde betala (jag utgår från att företagen följer lagstiftningen i de länder där de är verksamma), har  företagen vuxit med 1.950 miljarder kronor extra. De beloppen består inte av mynt och sedlar utan av anläggningar som producerar. Vore det bättre om de anläggningarna aldrig kommit till stånd? Vem ska bestämma hur fort ett företag ska få växa och hur stort det ska få bli? Är det bättre att det sker i en takt som bromsas av en skatt på 35 procent?

Om bolagen skulle betalat ytterligare 1.950 miljarder dollar i skatt, skulle medlen hämtats från löner, priser och (på kort sikt) utdelningar. På lång sikt skulle utdelning i relation till vinst återställas, i värsta fall till priset av sjunkande investeringstakt på grund av att skattebetalningarna dämpar företagens tillväxt.

Den lösning som vore bäst är troligen den minst sannolika i USA, att sänka bolagsskatten. Det vore bättre än att försöka lagstifta emot att skicka vinster utomlands
säger en sakkunnig som SvD åberopar. Javisst, men allra bäst vore att avskaffa den helt.

Samma dag rapporterar SvD om att amerikanska Medtronic i en "gigantisk" affär köper irländska Covidien, även det - påstås det - av skatteskäl. Det amerikanska bolaget flyttar sätet till Irland och slipper därmed den amerikanska skatten på ackumulerade vinstmedel. Till den del det sker av skatteskäl och inte av affärsmässiga skäl, innebär det en kapitalförstörelse. Är det en önskvärd effekt av bolagsbeskattningen?

Ingen säger att bolagen bryter mot lagstiftningen. Vems är då felet?


Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar