tisdag 1 juli 2014

PIKETTY

Det är mycket Thomas Piketty nu. Läs gärna Carl-Johan Westholms betraktelse i SvD den 1 juli.

I SvD den 1 juli hävdar Piketty att det finns en frestelse för staterna att minska skatterna för globala företag, eftersom de enkelt kan flytta från landet. Men om alla gör likadant blir det ett nollsummespel. I den intervju som kan avlyssnas på SvDs hemsida säger han faktiskt så.

Ett nollsummespel betyder att en positiv förändring för en motsvaras av en lika stor negativ förändring för en annan. Så är det ju inte alls med bolagsskatten. Tas bolagsskatten bort försvinner visserligen staternas formella inkomst av skatt på bolagens vinster, men företagens ökade kapitalavkastning på grund av bortfallet av en skattekostnad kommer snart att ätas upp av det ökade löne- och utdelningsutrymmet, vilket beskattas. Snart är ordningen återställd och kapitalavkastningen tillbaka på den nivå som bestäms av marknadens krav. Varför skulle investerarna bortse från bolagsskatten? Dessutom har samhället befriats från hela den resurskrävande och rättssäkerhetshotande hanteringen av bolagsbeskattningen, och investeringar kan beslutas uteslutande på ekonomiska grunder utan sidoblickar på skatteeffekter.

Det är inte ett nollsummespel. Det är Win-Win.

Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar